Korištenje hosts file-a

Što je hosts file?

Hosts file je file koji se koristi za spremanje informacija o tome gdje se koji “node” u nekoj računalnoj mreži nalazi. Ovaj file mapira hostname-ove na IP adrese. Hosts file se koristi kao dodatak ( ili zamjena) za DNS na mrežama. Za razliku od DNS-a, hosts file se nalazi pod kontrolom korisnika koji koristi računalo.

Nekad davno, postojao je ARPANET ( preteča Interneta kakvog danas znamo) koji nije imao DNS koji je određivao gdje se nalazi koji “network node”. Zbog nepostojanja centraliziranog sustava za ovu namjenu, svaki “network node” je sadržavao svoju “mapu” drugih “network node-ova” i imena tih “node-ova” koji su bili pamtljivi običnom korisniku.

Veličina samog ARPANETA je bila pogodna za korištenje hosts fileova. Najčešći slučaj je da je “network node” imao jednu adresu ali je mogao imati više imena. Kako su individualne TCP/IP mreže postajale sve popularnije, hosts file se je povećavao, te je održavanje tog hosts file-a polako postajalo noćna mora svakog sistem administratora.

Lokacije i standardni sadržaj hosts file-a:

Windows NT, 2000, XP,  Vista,  7, 8, 10 %SystemRoot%\system32\drivers\etc\
Linux i drugi Unix-oidni operativni sustavi: /etc
Mac OS X 10.2 i noviji /etc/hosts
(simbolični link na /private/etc/hosts)
Android /etc/hosts
(simbolični link na /system/etc/hosts)
iOS 2.0 i noviji /etc/hosts
(simbolični link na /private/etc/hosts)
Windows Mobile, Windows Phone Registry key pod HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\Tcpip\Hosts

%WinDir% i %SystemRoot% su putanje do windows foldera

U Windowsima, standardni hosts file je u večini slučajeva prazan ili sadrži neaktivne ( zakomentirane) linije od kojih je zadnja:

127.0.0.1 localhost

Primjer tipičnog hosts file-a na Windows računalu:

------------------------------------------------------------------
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. 127.0.0.1 localhost #Primjer: 89.201.164.100 plus.hr www.plus.hr #Dakle, prva stvar što radimo je da upišemo IP adresu servera, u našem #slučaju, IP adresa servera na kojem se nalazi www.plus.hr je #89.201.164.100. # Nakon toga upisujemo plus.hr i www.plus.hr . #To govori računalu da se i http://plus.hr i http://www.plus.hr nalaze na #ip adresi 89.201.164.100 . # Tekst ispred kojeg se nalazi znak "#" govori računalu da je ta linija #zakomentirana i neće biti uzeta u obzir prilikom pretraživanja file-a. ---------------------------------------------------------------

Na isti način se dodaju stavke na linux strojevima.

Zašto je dobro koristiti hosts file?

Situacija 1:

Zamislite ovu situaciju, imate domenu i web stranice kod nekog hosting providera, ali razvijate nove stranice na Vašem računalu ( lokalno) na koji ste instalirali neki od web servera ( Apache, IIS, itd…) i želite da kada u Vaš internet browser upišete ime Vaše domene, da se domena otvara sa Vašeg računala, a ne sa servera od Vašeg hosting providera.

Situacija 2:

Mjenjate hosting providera i prije same promjene name servera Vaše domene želite se uvjeriti da će Vaše web stranice raditi savršeno na serverima novog hosting providera. Dakle, stvar je vrlo jednostavna, u hosts file upišete IP adresu novog servera i ime Vaše domene, kao što je napisano u gornjem primjeru. Znači, upisivanjem imena Vaše domene u internet browser, stranice se otvaraju sa novog servera ( novog hosting providera) a ne sa servera koji je određen DNS-om.

Ukoliko koristite hosts file za testiranje nemojte zaboraviti ukloniti ili zakomentirati testnu liniju prije pristupanja “živom” serveru, jer ova linija utječe i na mail klijente, ftp, web te sve ostale programe koji pokušavaju pristupiti vašoj domeni.

Postoje li neka ograničenja u korištenju hosts file-a?

  • Nije dopušteno koristiti “wildcards” domain unose, hosts file prepoznaje samo puno ime domene.
  • Direktoriji i fajlovi na nekom sajtu nisu podržani !

Primjer:

89.201.164.100 plus.hr www.plus.hr – je ispravan unos u hosts file
89.201.164.100 plus.hr/domene/ www.plus.hr/domene/ – je neispravan unos u hosts file!

Budući da je hosts tekstualni file, bilo kakvo čitanje, pisanje ili kreiranje bi trebalo biti izvršeno sa Notepadom ili nekim drugim text editorom.
Ukoliko Vaše računalo nema kreiran hosts file, možete koristiti Notepad da biste ga kreirali. Kada ga kreirate, pobrinite se da ga spremite bez ekstenzije.

Da biste ga spremili bez dodatnih ekstenzija ( Notepad automatski dodaje .txt ekstenziju) spremite taj file kao : “hosts” – sa upisanim navodnicima.

Ukoliko hosts file već postoji na Vašem računalu, on će biti automatski pregledan tijekom koristenja bilo kojeg procesa koji koristi TCP/IP komunikaciju. Pretraga hosts filea se vrši prije bilo kojeg pokušaja kontaktiranja DNS-a.

Povezani članci

Odgovori